Pages

Kumi.

-

Kumi és una proposta de l'editorial BAULA per renovar la classe de Religió, l'objectiu principal de la qual és el despertar religiós de l'alumnat a través de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes.

El curs 2019/2020, els Col·legis Diocesans de Mallorca han adoptat aquesta proposta metodològica per a la classe de Religió a tots els cursos de l'educació Primària,

Per què l'aprenentatge basat en projectes?
  1. Perquè es tracta  d'una metodologia d'aprenentatge significativa. Partir de l'experiència de cada alumnes o alumna per tornar-hi, una vegada transformada i compresa, convida l'alumnat a involucrar-se en la fina de manera més eficaç i a desitjar seguir aprenent.
  2. Perquè connecta i nodreix les claus d'un aprenentatge eficaç. I a més, permet la inclusió d'altres metodologies actives com l'aprenentatge cooperatiu o les eines de pensament crític i creatiu.
  3. Perquè reforça el desenvolupament de les competències clau. Amb Kumi, l'alumnat entrena les seves habilitats de lideratge i la pròpia consciència d'aprenentatge i la creativitat.
  4. Perquè permet la visualització explícita del que s'aprèn. Gràcies als productes generats i a la celebració dels èxits assolits, l'aprenentatge es converteix en una joiosa experiència compartida.
Kumi ofereix 18 projectes per als sis cursos de Primària, tres per a cada curs. 

   

Basant-se en les claus de l'anunci evangèlic que connecten amb els pilars del desenvolupament espiritual, es defineixen les claus d'un itinerari per al despertar religiós que més tard es desenvolupen en els passos dels projectes. En finalitzar cada projecte els i les alumnes elaboraran un producte que evidenciarà tot allò treballat durant el trimestre i que es pot quedar a l'aula o al centre.