Pages

Requisits per a la docència (EI i EP).

REQUISITS ACADÈMICS PER A LA DOCÈNCIA DE RELIGIÓ CATÒLICA EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

Tota aquella persona que estigui interessada en donar classes de Religió Catòlica ha de complir els requisits que s’indiquen a continuació.

A) Tenir el títol de Mestre o Grau en Educació Infantil i / o Primària (Art. 92 i 93 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació).

B) Tenir la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) d’Educació Infantil i Primària. Els requisits per a l’obtenció de la DECA són:
 • Estar batiat per l’Església Catòlica.
 • Tenir el títol de Mestre o Grau en Educació Infantil i / o Primària (requisit A).
 • Haver cursat 24 crèdits ECTS de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia, d’acord als programes establerts per la Conferència Episcopal Espanyola. Les matèries de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia són:
  • "Religió, Cultura i Valors" (6 ECTS);
  • "Missatge Cristià" (6 ECTS);
  • "L’Església, els Sagraments i la Moral" (6 ECTS);
  • "Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica" (6 ECTS).
C) Tenir la titulació en llengua catalana corresponent al nivell educatiu: Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària (CCIP).