Pages

Godly Play®

Godly Play® és un projecte de direcció espiritual i descobriment basat en els principis del mètode Montessori i la nostra cultura cristians. Pretén presentar de manera imaginativa i experiencial les històries de la Bíblia als infants... i també als adults.

Els infants tenen un sentit innat de la presència de Déu. L'enfocament de Godly Play els ajuda a explorar la seva fe a través de les narracions bíbliques. L'aprenentatge del llenguatge religiós (històries sagrades, paràboles, acció litúrgica i silenci contemplatiu) els ajuda a desenvolupar aquesta experiència espiritual a través del pensament reflexiu, la sorpresa, el misteri, l'expressió artística i el joc.

Amb el Godly Play, els nins tracten els temes difícils de la vida i troben un llenguatge per explorar-los. A més, proporciona als infants una oportunitat de treballar amb materials sensorials i en un ambient segur i molt estimulant. Un dels objectius de Godly Play és crear un lloc segur pels infants, un lloc on les seves idees, opinions i capacitats siguin profundament respectades.La sessió comença amb la benvinguda i la introducció, i a continuació se comença la història que donarà peu a la reflexió comunitària, la resposta personal, l’oració i la festa, per acabar amb la benedicció i l'acomiadament.El nombre adequat d’alumnes que poden participar a la sessió és d’entre 12 i 15.

Al llarg del curs 2019/2020 s'implanta a quatre dels dotze Col·legis Diocesans de Mallorca: Sant Pere, Corpus Christi, Escoleta de SJO i Monti-sion (Pollença), A partir del proper curs, el projecte estarà implantat en la totalitat dels Col·legis Diocesans.