Pages

#elreptedereli


  • Objectius: 
   • Treballar d’una manera innovadora i creativa passatges bíblics.
   • Fomentar la lectura i la reflexió bíblica.
   • Inculturitzar l’Evangeli dins la realitat dels joves.
  • Funcionament:
   • Repte bimensual.
   • L’alumnat ha de fer una fotografia que representi un passatge bíblic ja donat i incloure una frase/paraula en català que ho resumeixi/sintetitzi. Les fotografies han de ser d’autoria pròpia.
   • Màxim dues fotografies per alumne/repte.
   • Els participants són els responsables de disposar dels permisos i drets d'imatge de les fotografies en les quals apareguin persones. Es recorda que no està permesa la difusió de fotografies de menors d'edat sense el consentiment dels seus tutors legals. Amb la seva participació, l'usuari verifica disposar dels permisos pertinents.

  Exemples:

  • Per participar al concurs:
   • Les fotografies finals s’han d’enviar per correu electrònic al Gabinet de Pastoral (gabinetpastoral@fcdm.es) indicant:
    • Assumpte: #elreptedereli
    • Nom de l’alumne, centre i curs.
    • Les fotos han d’estar en format jpg.

  El Gabinet anirà penjant als seus perfils de Facebook, Twitter i Instagram aquelles fotografies que considera reuneixen uns criteris mínims de qualitat (gràfica i de contingut). Totes les fotos d’una mateixa cita s’agruparan en un mateix àlbum.

  Possible premi per a tots els participants: +0,5 a la nota de Religió.


   1r REPTE:   • Lc 10, 29-37 (El bon samarità). 
   • Data màxima per enviar les fotos: 29/11/2019.
   • Galeria.

   2n REPTE:   • Lc 24, 1-12 (El sepulcre buit). 
   • Data màxima per enviar les fotos: 21/03/2020.