Pages

Concurs Portada Agenda Curs 2020/2021.


BASES DEL CONCURS
 • Participants.
La participació al concurs està oberta a tot l'alumnat, professorat i personal no docent dels Col·legis Diocesans. Les fotografies o dibuixos presentats hauran de ser d’autoria pròpia.

 • Valoració de les fotografies.
Les imatges seran valorades per l'equip del Gabinet de Pastoral segons els següents criteris:
  • Originalitat, composició i qualitat de la imatge.
  • Dificultat i tècnica emprada.
  • Singularitat de la imatge.
  • Adequació al Lema del curs 2020/2021.
   • "La mirada de Déu: Ell et mira amb amor".
 • Format i presentació de les fotografies/dibuixos. 
Es podran presentar dues fotografies/dibuixos per persona. Si per error s’enviessin més de dues, s’eliminaran les últimes pujades, respectant les dues primeres.

Les imatges (fotografies i dibuixos) s’han de presentar en format digital JPEG o PNG. Es permet l’ús d’ajustos digitals.

La participació es exclusivament online, les imatges s'hauran d'enviar per correu electrònic a l'adreça gabinetpastoral@fcdm.es, indicant:
  • Assumpte "Concurs Agenda Curs Escolar 2020/2021"
  • Nom i llinatges de l'autor.
  • Indicar Col·legi i curs.
 • Termini.
Les imatges s’hauran d’enviar abans de les 23:59h del dia 03 de març del 2020.

 • Guanyadors i premis.
Les fotografies seran publicades a tots els perfils socials del Gabinet (Facebook, Twitter i Instagram).

La foto que guany el concurs a Facebook serà inclosa a la portada de l'agenda escolar del curs 2020/2021 de tots els Col·legis Diocesans de Mallorca i l'autor/a podrà gaudir d'un cap de setmana a Lluc de dissabte a diumenge (només allotjament) i un lot de llibres infantil, juvenil o adult. El segon finalista rebrà un lot de llibres infantil, juvenil o adult.