Pages

dijous, 6 de febrer de 2020

Carta Pastoral del Sr. Bisbe: "Batiats, confirmats i enviats".


Batiats, confirmats i enviats. Entre dues abraçades i com a molins de vent plantats en aquesta terra de missió. És el títol de la carta pastoral que just ha vist la llum i que ens ofereix el bisbe Sebastià a l'inici d'aquest curs.

Què és una carta pastoral?
És un document, més o menys extens, dirigit a tota la diòcesi, on es contenen consells generals, línies d'actuació, idees, instruccions... És una carta oberta, on no es parla de tot ni molt manco, i que entre tots seguirem escrivint des de l'experiència que cadascú té del seu viure cristià.

A cada capítol hi segueix un qüestionari perquè sigui treballat personalment o en grup i una pregària, per tal de seguir ampliant la reflexió feta. El text parteix d'una metàfora: Som com molins de vent, plantats en aquesta terra de missió que Déu estima, molins, dels quals n'hi ha de tots els estils i maneres: a ple rendiment, a mitja marxa, restaurats, parats, amb poques o sense aspes, mig esfondrats, del tot desfets o quasi desapareguts. Una metàfora que ens fa pensar en la necessitat que tenim d'una alenada forta d'aire fresc que impulsi la nostra vida, provocant aquell moviment que ha d'ajudar-nos a vèncer la tebiesa i a eliminar l'accídia.

20 capítols ens marquen el camí que com a Diòcesi començam ja a caminar.

[Font: Agència Balèria]