Pages

dijous, 10 de juny de 2021

Participació a la celebració de final de curs a la Seu

El passat divendres 4 de juny, el Consell de Direcció, direccions pedagògiques, coordinadors de Pastoral i docents de Religió dels Col·legis Diocesans de Mallorca varen participar a la celebració de final de curs presidida pel Sr Bisbe a la Seu.