Pages

dijous, 9 d’abril de 2020

Jornades de Pastoral 2020 (Escuelas Católicas)


Com sabeu, el proper 8 de maig havien de celebrar-se les JORNADES DE PASTORAL 2020 sota el títol #Pinta VIDA. És curiós… Les JP no sols són un jornada per a formar-nos i estar al dia en el desenvolupament de la pastoral educativa, sinó que s’han consolidat com un espai de trobada. Un moment per saber-nos i sentir-nos part d’un tot que comparteix un ideal, una missió: fer present l’Evangeli en el món per mitjà de l’educació. Sona un tant paradoxal parlar de trobada en un moment com aquest.

Amb aquest esperit Escuelas Católicas us proposa participar a les JORNADES DE PASTORAL 2020 d’una altra manera, telemàticament.

Per la crisi sanitària no s'han pogut dur a terme presencialment en cinc comunitats autònomes, entre elles la nostra, per la qual cosa s'ha demanat als ponents que facin arribar les seves intervencions i els materials necessaris per a fer les Jornades en línia a partir del pròxim 27 d'abril.

PER PODER PARTICIPAR CAL MATRICULAR-SE EN EL SEGÜENT ENLLAÇ: https://www.escuelascatolicas.es/jornadaspastoral2020/

Les JP en línia no s'emeten en directe. S'oferiran els vídeos, presentacions i documents de cada ponència utilitzant la plataforma Moodle, de manera que cada participant pugui accedir en el moment que triï. Durant la setmana del 20 al 25 d'abril, els matriculats rebran en els correus electrònics que hagin introduït en el formulari de matrícula, les claus per a accedir a la plataforma, que estarà activa a partir del 27 d'abril del 2020. Es podrà accedir als dos itineraris, perquè cadascun pugui seguir el que desitgi.

Va! Animeu-vos a mantenir, online, aquesta trobada anual de les JP!