Pages

diumenge, 1 de setembre de 2019

Benvinguts/des!

Siau benvinguts i benvingudes al nostre portal web! 

El nostre objectiu? Oferir una educació integral de la persona accentuant la dimensió transcendent, tenint com a referència a Jesús de Natzaret i el seu Evangeli de l’alegria. Evangelització 3.0!